نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. درخت ممنوعه در متون یهودی و اسلامی

دوره 41، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-52

منصور پهلوان؛ سید عبدالحمید حسینی زاده