نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. الهیات سیاسی یوهانس پابتیست متز؛ گامی به‌سوی الهیات یادآوری

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-123

10.22059/jrm.2020.303070.630068

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ امین افخم


2. کارل بارت و مسئلۀ نجات امت‌های غیرمسیحی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

10.22059/jrm.2019.260363.629795

مجتبی زروانی


3. مقایسه آموزه‎های اخلاقی شاهنامه‌ فردوسی و مهابهاراتا

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-69

10.22059/jrm.2012.31980

سیده فاطمه زارع حسینی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


4. مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-60

جعفر فلاحی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


5. بررسی تحول آموزه ی رنج از بودا تا ذن

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-62

ندا خوشقانی؛ مجتبی زروانی


6. مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-75

مجتبی زروانی؛ قربان علمی