نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحول آموزه ی رنج از بودا تا ذن

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-62

ندا خوشقانی؛ مجتبی زروانی