نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-126

مجید ملا یوسفی؛ داوود معماری