نویسنده = الهام سیدان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی مراتب ارواح از منظر عزیز نسفی و نجم‌الدین رازی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-108

الهام سیدان


2. مفهوم جذبه در نظام معرفتی عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

الهام سیدان


3. شیوه‌ی تعامل قوه نظری و عملی در بینش توحیدی جنید

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-138

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ الهام سیدان