نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سه‌گانگی معنایی اخلاق در اندیشه‌ی کرکگور

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 125-143

10.22059/jrm.2013.35756

سمیه موسوی جهان‌آبادی؛ ناصر گذشته