نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 227-243

10.22059/jrm.2016.58705

محسن قاسم پور


2. بررسی تطبیقی و تحلیلی تأویل‏های عرفانی نجم‏الدین رازی و نظّام نیشابوری

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-276

10.22059/jrm.2013.51116

محسن قاسم‎‏پور؛ ابوطالب مختاری هاشم آباد