نویسنده = محمد نصیری
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 259-277

محمد نصیری؛ ابراهیم کلانتری؛ رمضان رضایی؛ حامد آل یمین


2. نظریه تعین اول در مکتب ابن‏عربی (تحلیل و نقد)

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-172

محمد نصیری؛ محمد ملکی