نویسنده = ������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات دین و دولت در آیین مسیح

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-265

10.22059/jrm.2018.231544.629676

اسماعیل علی‌خانی