نویسنده = ���������� ������������ �������������������������
تعداد مقالات: 1
1. اسنی‌ها و مندائیان: مقایسۀ باورها و آئین‌ها

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 315-343

10.22059/jrm.2014.53457

مریم‌السادات نوابی قمصری؛ شهرام پازوکی