نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارکردِ ساختارهای موسیقایی در زبان عرفانی مصباح الهدایه

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-164

10.22059/jrm.2020.300299.630044

حسین قربانپور آرانی؛ عباس شاه‌علی رامشه


2. از کرامات تا خرافات (با تأکید بر اسرارالتّوحید و مقامات ژنده‌پیل)

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 283-314

10.22059/jrm.2014.53456

حسین قربانپور آرانی؛ ناهید حیدری رامشه