نویسنده = ������ ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. «مایه‌های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسۀ آن با مصیبت‌نامۀ عطّار»

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-220

10.22059/jrm.2013.51114

احمد غنی پور ملکشاه؛ سبیکه اسفندیار