نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ریاضت و حدود مشروع آن در احتجاجات معصومین (ع) با متصوفۀ زمانشان

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-161

10.22059/jrm.2015.55573

سید ابوالفضل موسوی؛ محمد فنایی اشکوری