نویسنده = ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 259-277

10.22059/jrm.2017.207722.629577

محمد نصیری؛ ابراهیم کلانتری؛ رمضان رضایی؛ حامد آل یمین


3. عقلانیت و معنویت: مبانی و اهداف

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 269-288

10.22059/jrm.2016.58710

ابراهیم نوری؛ حامد آل یمین؛ عبد الحمید آل یمین