نویسنده = ������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحول وجودی انسان در قرآن و عهد جدید

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-120

10.22059/jrm.2014.53313

اسماعیل علی‌خانی