نویسنده = آرمان بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. کوان (کتاب غولان مانی)

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-220

آرمان بختیاری


2. باز سازی انجیل زنده مانی بر پایه متن های ایرانی مانوی، یونانی، قبطی و اسلامی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 185-204

آرمان بختیاری؛ سپیده درویشی