نویسنده = محمَد میر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تربیت دینی صلح محور مبتنی بر کثرت‏ گرایی دینی عرفانی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-170

محمَد میر؛ بابک شمشیری