نویسنده = خلیل حکیمی فر
تعداد مقالات: 2
1. میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-227

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر


2. گفتگوی بین ادیان بر پایة مناسبات عرفانی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 195-210

خلیل حکیمی فر