کلیدواژه‌ها = عینیت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد رابطۀ اسما و صفات با ذات الهی از منظر سید حیدر آملی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 251-237

10.22059/jrm.2021.325774.630207

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی


2. بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-78

10.22059/jrm.2020.303124.630069

حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان؛ حمید مسجد سرایی