کلیدواژه‌ها = شارحان نظریه‏های عرفانی ابن‏عربی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر «صراط مستقیم» از منظر ابن‏عربی و برخی از شارحان نظریه‏های عرفانی او

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-146

محمد ابراهیم مالمیر؛ مریم ترکاشوند