کلیدواژه‌ها = الهیات سیاسی
تعداد مقالات: 4
2. الهیات سیاسی یوهانس پابتیست متز؛ گامی به‌سوی الهیات یادآوری

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-123

10.22059/jrm.2020.303070.630068

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ امین افخم


4. تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-221

10.22059/jrm.2018.259815.629793

الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری