کلیدواژه‌ها = تصوف
هستی‌شناسی در سنت اول و دوم عرفانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 229-244

10.22059/jrm.2020.303842.630072

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی


مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 259-277

10.22059/jrm.2017.207722.629577

محمد نصیری؛ ابراهیم کلانتری؛ رمضان رضایی؛ حامد آل یمین


رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 227-243

10.22059/jrm.2016.58705

محسن قاسم پور


جستاری در شناخت مآخذ کتاب «پند پیران»

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-47

10.22059/jrm.2015.55567

مسلم خزلی؛ وحید سبزیان پور


نقد تصوف در آثار صوفیان قبل و بعد از حملۀ مغول

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-66

10.22059/jrm.2015.55568

مهدی رضائی؛ مریم خسروانی خانیمنی


از کرامات تا خرافات (با تأکید بر اسرارالتّوحید و مقامات ژنده‌پیل)

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 283-314

10.22059/jrm.2014.53456

حسین قربانپور آرانی؛ ناهید حیدری رامشه


بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 85-109

10.22059/jrm.2013.50178

عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی


نقدی بر اسناد سلسله‌های معروفیه

دوره 45، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-19

10.22059/jrm.2012.31978

حشمت الله آذرمکان؛ مهدی رضائی


کرامیه و تصوف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-38

سید باقر حسینی؛ قربان علمی