کلیدواژه‌ها = ادبیات عرفانی
تعداد مقالات: 3
2. «مایه‌های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسۀ آن با مصیبت‌نامۀ عطّار»

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-220

احمد غنی پور ملکشاه؛ سبیکه اسفندیار


3. نور سیاه پارادوکس زیبای عرفانی

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 171-191

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری