کلیدواژه‌ها = اسلام
میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 203-227

10.22059/jrm.2019.268763.629839

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر


گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 101-126

مجید ملا یوسفی؛ داوود معماری


کرامیه و تصوف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-38

سید باقر حسینی؛ قربان علمی