کلیدواژه‌ها = مسیحیت
ازدواج کشیش‌ها و قوانین و مناصب زنان روحانی در کلیسای انگلیکن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 498-475

10.22059/jrm.2022.330920.630253

منصوره نجات نیا؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 91-118

10.22059/jrm.2019.287269.629972

قربان علمی


میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 203-227

10.22059/jrm.2019.268763.629839

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر


مناسبات دین و دولت در آیین مسیح

دوره 50، شماره 2، مهر 1396، صفحه 243-265

10.22059/jrm.2018.231544.629676

اسماعیل علی‌خانی


گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 101-126

مجید ملا یوسفی؛ داوود معماری