کلیدواژه‌ها = مسیحیت
تعداد مقالات: 5
1. حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

قربان علمی


2. میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-227

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر


3. مناسبات دین و دولت در آیین مسیح

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-265

اسماعیل علی‌خانی


4. شناخت اندیشه ها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد ماگدبورگی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 233-257

قربان علمی؛ پیام همایونی املشی


5. گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-126

مجید ملا یوسفی؛ داوود معماری