نویسنده = حسین حیدری
تعداد مقالات: 3
1. اوصاف و کارکرد یاریگران خـداوند در اوستـا و عهـد عتیـق (بررسی تطبیقی)

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-42

حسین حیدری؛ مـحـمد آقاجـــانی


2. بررسی تطبیقی دو سرود کهن مصری و ایرانی (آخناتون و مهر‌یشت اوستا)

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-40

حسین حیدری؛ محمد آقاجانی


3. دگرگونی‌های مفهومی حکمت در عهد قدیم و عهد جدید

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-56

حسین حیدری؛ حسن پاشایی