راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

 

دو فصلنامۀ ادیان و عرفان، نشریّه‌‌ای علمی (علمی-پژوهشی) در حوزۀ ادیانی و عرفانی است که شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح زیر است:

1. ویژگی‌های کلّی مقاله

 

 • مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریّۀ دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.
 • گواهی پذیرش مقاله پس از تأیید هیئت داوران، به صفحۀ شخصی نویسنده در سامانه فرستاده خواهد شد.
 • مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
 • ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 • حجم مقاله به­‌هیچ‌­وجه نباید بیش از بیست صفحه (تا 7500 واژه) شود.
 • نام کامل نویسنده/نویسندگان، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامۀ دانشگاهی، شماره تلفن نویسنده در صفحۀ جداگانه‌ای ضمیمه شود.
 • مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلّۀادیان و عرفان دانشگاه تهران به نشانی https://jrm.ut.ac.ir  امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).
 •  چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است.

 

. اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌­های محدود (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.
 • واژه‌­های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژۀ تخصّصی که حتماً در متن چکیده آمده باشند و اهمّیّت آنها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌ها باشد.
 • مقدّمه: شامل بیان مسئله، هدف و ذکر پیشینه، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهشی و... مقاله (به اجمال).
 • پیکرۀ اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی.
 • نتیجه‌‌: شامل نتایج منطقی و مفید برآمده از پژوهش که نویسنده طی مقاله به آن دست یافته است.
 • پی­‌نوشت‌‌: درصورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­‌آید.
 • منابع: فهرست­‌نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوه‌نامۀ مجلّه.
 • چکیدۀ انگلیسی: ترجمۀ درست چکیدۀ فارسی با قلم Times New Roman با اندازۀ 12 (200 تا 250 واژه).

 

1. نویسندگان محترم باید برای ارسال مقاله فایل,های زیر را بارگذاری کنند:

فایل مشخصات نویسندگان

فایل اصلی مقاله

فایل فرم تکمیل شده تعهدنامه (فرم تعهد نامه را با کلیک روی این عبارت دانلود کنید)

فرم تعارض منافع را با کلیک روی این عبارت دانلود کنید

    شیوه تنظیم متن:

 مقاله­ ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه (http://jrm.ut.ac.ir) با حاشیۀ بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4، و میان­سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13  BNazaninتایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

شیوۀ ارجاع به منابع

 1. فهرست منابع (کتاب و مقاله) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

   نام خانواد­گی یا لقب، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال نشر.

   نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، سال نشر (جلد/ دوره)، شمارۀ مجله، تاریخ چاپ.

 1. درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف، جلد/صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال: ‌(ابن عبدالبر، الاستیعاب، 57/2؛ همو، جامع بیان العلم، 77). ارجاعات مربوط به منابع لاتینی به صورت (Arbery, 65) آورده شود.

  ارجاع در متن به  مقاله ی نویسنده ای با بیش از یک اثر در فهرست منابع

  (نام نویسنده، "نام مقالهشماره صفحه)

 

11. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.

  

.سایر نکات

 • تعداد نویسندگان مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشد.
 • مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تنها در صورتی بررسی می شود که یکی از اعضای هیئت علمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت داشته باشد و نام وی نیز جز اسامی نویسندگان قید شود.
 • تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آنها و داخل پرانتز ذکر می‌‌شود.
 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پی­‌نوشت می‌‌آید.
 • در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی، در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.
 • در فهرست منابع، فهرست مقالات از فهرست کتاب­‌ها نباید جدا نوشته شود.
 • مشخصات همۀ نویسندگان باید در فرم سامانه درج شود. به‌علاوه به‌صورت کامل‌تر باید به شرح زیر در یک صفحه وُردِ جداگانه در سامانه بارگذاری شود:

 

 1. سمت: اگر عضو هیئت علمی است لازم است مرتبۀ وی شامل استادیار، دانشیار یا استاد و نیز گروه درسی و دانشگاه محل تدریس مشخص شود، در غیر این صورت از عنوان «دانشجو» یا «دانش آموخته» با ذکر رشته و دانشگاه محل تحصیل استفاده شود.
 2. تلفن: حتما شمارۀ همراه نویسندۀ پیگیر مقاله قید شود.
 3. رایانامۀ دانشگاهی نویسندۀ مسئول قید شود.

 

 

فرآیند پیگیری مقاله

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقالۀ خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحۀ شخصی خود در سامانۀ مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (42762152) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و رایانامه به آگاهی شما می‌رسد.

هزینه داوری و چاپ مقالات

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/01/1395 در خصوص هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 2000000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 4000000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 2000000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 توجه: مبلغ اولیه (2000000 ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می گیرد.

نکته مهم: نویسنده ملزم به درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش می‌باشد.