راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

 

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

1. نویسندگان محترم باید برای ارسال مقاله فایل,های زیر را بارگذاری کنند:

فایل مشخصات نویسندگان

فایل اصلی مقاله

فایل فرم تکمیل شده تعهدنامه (فرم تعهد نامه را با کلیک روی این عبارت دانلود کنید)

1. مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان، چکیدۀ فارسی، کلیدواژه‌ها، درآمد (مدخل، مقدّمه)، بدنۀ اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع، و چکیدۀ انگلیسی.

2. مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.

3. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

4. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.

5. حجم مقاله از 20 صفحه بیشتر نباشد.

6. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.

7. چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر 150 کلمه باشد.

8. مقاله­ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه (http://jrm.ut.ac.ir) با حاشیۀ بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4، و میان­سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13  BNazaninتایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

9. منابع با ذکر شمارنده و به ترتیب الفبایی درج می­شوند. شمارنده درون قلاب قرار می­گیرد و داده‌های کتاب‌شناختی به این ترتیب می‌آیند: نام خانوادگی/ شهرت نویسنده، نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، محلّ انتشار، ناشر. برای نمونه:

[1] جوادی آملی، عبداللّه (1382). رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا، قم، اسرا.

10. اطلاعات مقاله‌ها به این ترتیب در فهرست منابع درج شوند: نام خانوادگی/ شهرت نویسنده، نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجلّه به صورت ایرانیک یا ایتالیک، محلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله. برای نمونه:

[7] فلاحی، اسداللّه (1391). «مکعب تقابل: روابط میان قضایای معدوله»، فلسفه و کلام اسلامی، تهران، سال 45، شمارۀ 1، بهار و تابستان، صص123-143.

10. پس‌از آن‌که منابع به ترتیب الفبا فهرست شدند و به هر اثر شماره‌ای در این فهرست اختصاص داده شد، ارجاع درون‌متنی بر اساس همین شماره‌ها انجام می‌گیرد؛ به این صورت که شمارۀ اثر مورد نظر درون قلاب ذکر می‌شود، مانند: [7]. اگر به ذکر جلد و/یا صفحه‌(ها) هم نیاز بود، پس از شمارۀ اثر، به ترتیبْ شمارۀ جلد و شمارۀ صفحه می‌آید، مانند: [7، ص125] یا [2، ج1، ص23]. جداکنندۀ شمارۀ اثر از شمارۀ جلد و صفحه ویرگول است، ولی جداکنندۀ شماره‌های آثار از یکدیگر، نقطه‌ویرگول است، مانند [2، ج1، ص23؛ 7، ص125]. شمارۀ آثار به‌ترتیب اعداد طبیعی از کوچک به بزرگ تنظیم شوند.

11. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.

12. نویسنده لازم است طیّ نامه‌ای به سردبیر مجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگی خود (و سایر نویسندگان­ همکار)، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی ­الکترونیکی خود را اعلام ‌دارد.

13. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ اوّل است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحۀ اصلی مقاله فقط به نویسندۀ اوّل اختصاص دارد.

14. پس از چاپ مقاله‌، یک نسخه از مجلّه به نویسنده(ها) اهدا خواهد شد.

15. ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.

16. ضوابط نگارش و چاپ مقالات در این نشریه منطبق بر «شیوه‌نامۀ انتشار مجلات دانشگاه تهران» است که از طریق نشانی زیر قابل بارگذاری است: http://journal.ut.ac.ir/?menu=2. لازم است که نویسندگان محترم با مطالعۀ این شیوه‌نامه از ضوابط آن پیروی کنند.

 

هزینه داوری و چاپ مقالات

 

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/01/1395 در خصوص هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 1500000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 1500000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 

نام: شماره حساب غیرقابل برداشت دانشکده الهیات و معارف اسلامی، بانک ملت

 

شماره حساب: 5225437031

 

شناسه واریز: 2102202202102

 

توجه: مبلغ اولیه (1500000 ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می گیرد.