تعداد دوره ها

 

11

تعداد شماره ها 21
درصد پذیرش 10
تعداد مشاهده مقاله 1749.42
 نسبت دریافت فایل بر مقاله 1269.01

ادیان و عرفان

 

 

          

 

                                    

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Relig Myst

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 10%

ضریب تاثیر: 0.071 

قالب انتشار: الکترونیک

 

هزینه داوری و چاپ مقالات

 

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/01/1395 در خصوص هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 1500000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 1500000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 

نام: شماره حساب غیرقابل برداشت دانشکده الهیات و معارف اسلامی، بانک ملت

 

شماره حساب: 5225437031

 

شناسه واریز: 2102202202102

 

توجه: مبلغ اولیه (1500000 ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می گیرد.

 

 

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. 

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

9. بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

صفحه 349-365

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-5563
شاپا الکترونیکی
2588-4816

بانک ها و نمایه نامه ها