تعداد دوره ها

 

12

تعداد شماره ها 23
درصد پذیرش 11
تعداد مشاهده مقاله 1613.69
 نسبت دریافت فایل بر مقاله 1189.72

ادیان و عرفان

 

 

          

 

                                    

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Relig Myst

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 10%

ضریب تاثیر: 0.071 

قالب انتشار: الکترونیک

 

هزینه داوری و چاپ مقالات

 

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/01/1395 در خصوص هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 1500000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 1500000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 

نام: عنوان حساب: تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی

 

 شماره حساب:    ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

 

 شناسه واریز:    357070174140107000000002102202

 

 

شبا:    830100004001070103006825 IR

 

 

توجه: مبلغ اولیه (1500000 ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می گیرد.

 

 

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. 

 از نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات استفاده می شود

شماره جاری: دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

2. فرآیند آگاهی متعالی در مکتب یوگا و آئین ذن

صفحه 316-295

10.22059/jrm.2021.309638.630111

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ علیرضا فهیم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها