اهداف و چشم انداز

مجله ادیان و عرفان آمادۀ پذیرش مقاله در حوزه‌های تاریخ ادیان، ادبیات عرفانی و تصوف، دین پژوهی و رویکردهای آن، مطالعات مقایسه ای ادیان و عرفان، دین و اخلاق، دین و اسطوره، دین و محیط زیست، دین و توسعه  است.

مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ ادیان، عرفان، دین شناسی و الهیات را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهش‌های خُرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند.