درباره نشریه

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها، تاسیس مجله تخصصی ادیان و عرفان ( مقالات و بررسیها ) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/7/27 طی ابلاغیه 3/11/1215 اعلام گردید.از این سال دانشکده الهیات و معارف اسلامی، در طول سال دو فصلنامه ادیان و عرفان را هر سال در دو بخش (بهار و تابستان) و (پاییز و زمستان) از بین  مقالات  برتر به چاپ می رساند.