درباره نشریه

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها، تاسیس مجله تخصصی ادیان و عرفان ( مقالات و بررسیها ) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/7/27 طی ابلاغیه 3/11/1215 اعلام گردید.