بررسی نمودهای مذهبی در شعر عهد قاجار

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار

چکیده

ایران جامعه‌ای با زیر ساخت مذهبی است که دین اسلام و مذهب تشیع از دیرباز در آن نفوذ فراوانی داشته که در این میان فرهنگ و ادبیات ایرانی و خاصه شعر نیز جلوه گاه مهمی برای بازتاب نمودهای دینی شده است. عصر قاجار یکی از دوره های شعری ادبیات فارسی است که مذهب، به ویژه تشیع در آن جلوه و بازتاب گسترده‌ای دارد. در این دوران شاعر می‌کوشد با تقویت بن مایه‌های دینی در اشعار، مخاطب خود را پرورش اخلاقی داده، نگاه و اندیشه‌ی دینی خود را به او منتقل کند. در این نوشته سعی بر آن خواهد بود تا با روش توصیفی و برداشت‌های تحلیلی، بررسی شود که دین در شعر این دوران چگونه بازتاب یافته و از چه اهمیتی برخوردار بوده و در تعامل ذهن شاعر و مخاطب چه نقشی پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها