نویسنده = ������������ ������ ���������������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش فرشتگان در تدبیر جهان در قرآن و عهدین

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 11-38

10.22059/jrm.2013.35752

سید حسام‌الدین حسینی