کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 2
1. نقد تصوف در آثار صوفیان قبل و بعد از حملۀ مغول

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-66

مهدی رضائی؛ مریم خسروانی خانیمنی


2. نقدی بر اسناد سلسله‌های معروفیه

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-19

حشمت الله آذرمکان؛ مهدی رضائی