شناخت اندیشه ها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد ماگدبورگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه تهران

چکیده

عرفان زنانه پدیده‌ای است که در مسیحیت نسبت به دیگر ادیان ابراهیمی به شکل گسترده‌تری نشو و نما یافته‎است و فرقه‌ها و نهادهایی صرفاً زنانه در آن بروز و ظهور کردند که مأمنی برای عارفْ‌بانوان مسیحی شدند. مشتیلد ماگدبورگی یکی از این زنان عارف بود که سیر و سلوک عرفانی را بر خانه، خانواده، دارایی و ازدواج ترجیح داد و ابتدا به سلک بگین‌ها در بگین‌نشین درآمد و در انتها به‎عنوان راهبه وارد صومعه شد. کتابی به نام نور جاری الهی به نظم و نثر نگاشت که نظرات و عقاید عرفانی، فلسفی، مذهبی و اخلاقی او را بازتاب می‌دهد؛ اثری که خود، آن را محصول کشف و شهوداتش می‌دانست. دیدگاه‌های وی ادبیاتی زنانه و گاه فمینیستی دارند. مشتیلدْ نظام روحانیت کلیساییِ زمانِ خود را نیازمند اصلاح می‌دید و از آن با الفاظی تند انتقاد می‌کرد که مغضوبیتش را در پی داشت. با بررسی توصیفی موارد تجربی، معرفتی و عقیدتی در کنار تاریخچة زندگی مشتیلد ماگدبورگی، به سوی شناختی از اندیشه‌ها و سیر و سلوک عرفانی او حرکت می‌کنیم که هدف این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


[1] آندرهیل، اولین (1392). عارفان مسیحی، مترجم: حمید محمودیان و احمدرضا مؤیدی، چ دوم، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.
[2] اخگری، محمد (1387). «از سپهر غربی: عرفان آلمانی»، کتاب ماه دین، تهران، سال 11، شمارة 132، مهر، صص57-61.
[3] بهجت، حمیده (1379). «عرفان مسیحی در آلمان، قرن سیزده و چهارده میلادی». مدرس علوم انسانی، تهران، ویژه‌نامة زبان‌ها، دورة 4، شمارة 3، پاییز، صص1-16.
[4] دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن: عصر ایمان، مترجم: ابوالقاسم طاهری، چ چهارم، ج چهارم، تهران، علمی و فرهنگی.
[5] رویتر، رزماری رادفورد (1382). «زن در مسیحیت». ترجمه: سیدحسین عظیمی‎دخت، هفت آسمان، قم، شمارة 18، تابستان، صص177-212.
[6] ژیلسون، اتین (1366). روح فلسفة قرون وسطی، مترجم: علیمراد داوودی، تهران، علمی و فرهنگی.
[7] فانینگ، استیون (1384). عارفان مسیحی، مترجم: فریدالدین رادمهر، تهران، نیلوفر.
[8] کونگ، هانس (1384). تاریخ کلیسای کاتولیک، مترجم: حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
[9] ـــــــــــ (1389). زن در مسیحیت، مترجم: طیبه مقدم و حمید بخشنده، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.
[10] لین، تونی (1390). تاریخ تفکر مسیحی، مترجم: روبرت آسریان، چ چهارم، تهران، فرزان روز.
[11] میشل، توماس (1387). کلام مسیحی، مترجم: حسین توفیقی، چ سوم، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.
[12] هایلر، فریدریش (1393). نیایش: پژوهشی در تاریخ و روان‌شناسی دین، مترجم: شهاب‎الدین عباسی، چ دوم، تهران، نشر نی.
[13] Dickens, Andrea Janelle (2009).The Female Mystic Great Women Thinkers of the Middle Ages, London, I.B.Tauris.
[14] Flinders, Carol Lee (2007). Enduring Grace Living Portraits of Seven Women Mystics, San Francisco, Harper Collins e-books, PDF e-book.
[15] Gibson, Joan (1989). Mechthild of Magdeburg: A History of Women Philosophers Medieval: Renaissance and Enlightenment Women Philosophers A.D. 500-1600, Edited: Mary Ellen Waithe,Volume 2, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
[16] Howard, John (1984). The German mystic: Mechthild of Magdeburg, Medieval Women Writers, Edited: Katharina M. Wilson, Georgia, University of Georgia Press.
[17] Johnson, Ella (2012). Mechthild of Magdeburg, Handbook of Women Biblical Interpreters A Historical and Biographical Guide, Edited: Marion Ann Taylor, Grand Rapids, Baker Academic.
[18] Kemp-Welch, Alice (1913). Of Six Medieval Women to Which is Added a Note on Medieval Gardens, London, Macmillan Publishers Ltd.
[19] King, Ursula (2004). Christian Mystics: Their Lives and Legacies Throughout the Ages, Abingdon, Taylor & Francis e-Library, PDF e-book.
[20] Mechthild of Magdeburg (1986). Flowing Light of the Godhead: A female perspective on the mystical experience: Mechthild von Magdeburg’s Ein Vliessendes Lieht der Gotheit in a complete English translation, with annotations and introduction, Translated & Edited: Christiane Mesch Galvani, Master of Arts thesis, Houston, Rice University.
[21] Robinson, A.Mary F. (1889). The End of the Middle Ages: Essays and Questions in History, London, T. Fisher Unwin.
[22] Rolfson, Helen (2013). Mechthild of Magdeburg, The Wiley-Blackwell Companion to Christian Mysticism, Edited: Julia A. Lamm, West Sussex, Blackwell, PDF e-book.
[23] Simons, Walter (2001). Cities of ladies Beguine communities in the medieval lowcountries 1200-1565, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
[24] ---------- (2006). Beguines, Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia, Edited: Margaret Schaus, New York, Routledge.
[25] ---------- (2009). On the margins of religious life: hermits and recluses, penitents and tertiaries, beguines and beghards, The Cambridge History of Christianity: Christianity in Western Europe 1100-1500, Edited: Miri Rubin & Walter Simons,Volume 4, New York, Cambridge University Press.