نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‌ی علم حضوری محمد حسین طباطبایی و کاربرد آن در آرای عرفانی او

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-117

10.22059/jrm.2012.31983

سیدحاتم مهدوی‌نور؛ محمدتقی فعالی؛ سیدمحمود یوسف