نویسنده = ابراهیم کلانتری
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 259-277

محمد نصیری؛ ابراهیم کلانتری؛ رمضان رضایی؛ حامد آل یمین