کلیدواژه‌ها = پولس
تعداد مقالات: 2
1. حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

قربان علمی


2. دگرگونی‌های مفهومی حکمت در عهد قدیم و عهد جدید

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-56

حسین حیدری؛ حسن پاشایی