کلیدواژه‌ها = ملکوت
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی مدل‌های الهیات محیط زیست در مسیحیت نوین

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-127

سید محمد حسن صالح؛ سید علی حسنی