ازدواج کشیش‌ها و قوانین و مناصب زنان روحانی در کلیسای انگلیکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران مرکزی،

2 دانشیار 'گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی،

3 استادیار گروه ادیان وعرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی،

چکیده

مذهب انگلیکن از جمله فرق برجستۀ مسیحیت، با پایه‌گذاری و مرجعیت در کلیسای اسقفی انگلیس تأسیس شده است. شاخه‌ای مستقل و جدا از کلیسای کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس است؛ اگرچه از درون پروتستان شکل‌گیری شد، اما به لحاظ اعتقادی و آیینی با آن تفاوت دارد. ازدواج و مناصب کشیشی از جمله موارد قابل توجه در این مذهب است و قوانین ازدواج در این کلیسا در طول قرون متمادی دستخوش تغییرات و نوآوری‌های زیاد و قابل ملاحظه‌ای شده است. در سده‌های اولیۀ مسیحیت، اروپای قرون وسطی قوانین را براساس احکام شرعی حاکم به اجرا درمی‌آورده است. شورای چهارم لاتران (1215) ازدواج مخفیانه را ممنوع کرد وازدواج ها می­ بایست به طور علنی توسط کشیشان در کلیسا اعلام می‌گردید. کلیسای انگلیکن با توجه به سوابق اعتقادی و شرعی موجود در کلیسا‌های قرون پیش تحولاتی را به وجود آورد. مناصب کلیسایی به شکلی تبعیض آمیز اعمال می‌شد، به طوری­که زنان به ندرت در جایگاه واقعی خود قرار می‌گرفتند و توانمندی‌های آن‌ها کاملاً نادیده گرفته می‌شد. در این مقاله قوانین وضع شدۀ کلیسای انگلیکن در طی قرون در رابطه با ازدواج کشیشان و چالش­های پیش ­رو، همچنین مناصب کشیشی زنان و حقوق طبیعی آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1]. مولند، اینار (1381). جهان مسیحیت. ترجمه: محمد باقر انصاری و مسیح مهاجری، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر.
[2]. برانتل، جورج (1382). آیین کاتولیک. ترجمه: حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات وتبلیغات ادیان و مذاهب.
[3]. روستن، لئو (1376). فرهنگ تحلیلی مذاهب آمریکایی. ترجمه: محمد بقائی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت.
[4]. وان وورست، رابرت ای (1384). مسیحیت از لابه‌لای متون. ترجمه: جواد باغبانی و عباس رسول‌زاده، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
[5]. Aldridge, A. (1989) Men, women, and clergymen: opinion and authority in a sacred organization. The Sociological Review, 37,1.
[6]. Barstow, Anne Llewellyn. Married Priests and the Reforming Papacy. NY: Edwin Mellen Press, 1982, p. 45.
[7]. Britannica Encyclopedia of World Religions (2006). Encyclopedia Britannica INC.
[8]. Brown, Stephen F. and Anatolios, Khaled (2009). World Religions, Catholicism & Orthodox Christianity، Chelsea House, 3rd ed.
[9]. Bagilhole, B. (2006) Not a glass ceiling more a lead roof: experiences of pioneer women priests in the Church of England. Equal Opportunities International.
[10].  Butt, C., Threlfall-Holmes, M. and Vasey-Saunders, L. (2004) Women priests: the next generation.
[11]. Bock, E.W. (1967) The female clergy: a case of professional marginality. American Journal of Sociology,
[12]. BLOHM Uta, 2005, Religious Traditions and Personal Stories: Women Working as Priests, Ministers and Rabbis, Frankfurt and Main, Peter Lang.
[13].  correspondent, Harriet Sherwood Religion (February 19, 2019). "Vatican reveals it has secret rules for priests who father children" – via www.theguardian.com.
[14]. COLLINSON David et HEARN Jeff, 1996, “Men at 'Work': Multiple Masculinities/Multiple Workplaces” in Máirtín MAC AN GHAILL (ed), Understanding Masculinities, Buckingham, Open University Press, pp. 61-73.
 [15].  Dowell, S. and Williams, J. (1994) Bread, Wine and Women: The Ordination Debate in the Church of England. London: Virago.
[16].  FURLONG Monica, 1991, A Dangerous Delight: Women and Power in the Church, London, SPCK.
[17]. Furlong, M. (1984) Introduction. In Furlong, M. (ed) Feminine in the Church, pp. 1- 10. London: SPCK.
[19]. Lea, Henry C. History of Sacerdotal Celibacy in the Christian Church. Philadelphia: University Books. 1966, pp. 118, 126.
]20]. Lewis (eds.) (2008). The Routledge Companion to the Christian Gerard and Mannion, 1, 2008 st ed). Church, Routledge.
[21]. Marroni, Steve (2018). "20 offenders revealed in grand jury report in Greensburg Diocese". Pennlive.
[22]. McGuckin, John Anthony (2008). The Orthodox Church, Blackwell, 1 st ed.
[23]. Mannion، Gerard and Mudge، Lewis (eds.) (2008). The Routledge Companion to the Christian Church, Routledge, 2008, 1 st ed.).
[24]. Marroni, Steve (2018). "20 offenders revealed in grand jury report in Greensburg Diocese". pennlive. Barstow, Anne Llewellyn. Married Priests and the Reforming Papacy. NY: Edwin Mellen Press, 1982, p. 45.
[25].  Monger, G., 2013, Marriage customs of the world: an encyclopaedia of dating customs and wedding traditions, Kindle edn. Praeger, Santa Barbra, Denver & Oxford.
[26]. Ridley, Jasper (1962). "Thomas Oxford: Clarendon PressOCLC 398369.
[27]. Peyton, N. and Gatrell, C. (2013) Managing Clergy Lives: Obedience, Sacrifice, Intimacy. London: Bloomsbury T&T Clark.
[28]. ROBBINS Mandy et FOWLER Christine, 2008, “Married with Children: The Experiences of Women Ministers of Word and Sacrament in the United Reformed Church”, Journal of Beliefs and Values, vol. 29.
[29].  Spielmann, R (1987). The Beginning of Clerical Marriage In the English Reformation: The Reigns of Edward and Mary, Anglican and Episcopal History Vol. 56, No. 3, ESSAYS IN MEMORY OF POWEL MILLS DAWLEY (September 1987), pp. 251-263.
[30].  Stewart-Thomas, M. (2010) Gendered congregations, gendered service. Gender, Work and Organization, 17, 4.
[31]. The nineteenth century | LarsenTimothyLedger-LomasMichael (eds.)... 2017. Edição:. Editora: Oxford University Press. Idioma: english. Páginas:
[32]. The Living Church, November 29, 1998, Dragging Out the Matter by David Kalvelage, 217(22) p13 ... David Kalvelage, editor.
[33].  Wettinger, Godfrey (1977). "Concubinage among the Clergy of Malta and Gozo ca. 1420-1550" (PDF). Journal of the Faculty of Arts. University of Malta. 6 .
[34]. WEBSTER Margaret, 1994, A New Strength, A New Song: The Journey to Women's Priesthood, London, Mowbray.