کلیدواژه‌ها = الهیات
تعداد مقالات: 2
1. کارل بارت و مسئلۀ نجات امت‌های غیرمسیحی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

مجتبی زروانی


2. تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-221

الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری