نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
2. مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 259-277

10.22059/jrm.2017.207722.629577

محمد نصیری؛ ابراهیم کلانتری؛ رمضان رضایی؛ حامد آل یمین


3. نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده ‏امامی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 197-216

10.22059/jrm.2014.53452

موسی الرضا بخشی استاد؛ رمضان رضایی