نویسنده = حامد آل یمین
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات تصوف و الازهر با وهابیت در مصر (مطالعه موردی: رویکرد عبدالحلیم محمود)

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 259-277

محمد نصیری؛ ابراهیم کلانتری؛ رمضان رضایی؛ حامد آل یمین


2. عقلانیت و معنویت: مبانی و اهداف

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 269-288

ابراهیم نوری؛ حامد آل یمین؛ عبد الحمید آل یمین