کلیدواژه‌ها = امامت
تعداد مقالات: 3
2. حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشۀ قاضی عبدالجبار

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-70

محمدتقی شاکر؛ عبدالهادی اعتصامی


3. امامت از دیدگاه اسماعیلیه و زیدیه

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-146

محسن پرویش؛ عبدالرفیع رحیمی