کلیدواژه‌ها = وحدت وجود
بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-78

10.22059/jrm.2020.303124.630069

حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان؛ حمید مسجد سرایی


بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-365

10.22059/jrm.2020.295353.630020

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی


«رسالة ‏العشق» ابن‏سینا و تأثیر آن در ملاصدرا

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-94

10.22059/jrm.2014.53312

جعفر شانظری؛ مجید یاریان


وجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمتألهین

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 63-84

10.22059/jrm.2013.50177

پروین کاظم زاده؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم داورنیا


تصحیح و مقدمه رساله‌ی وحدت وجود نگاشته عبدالعلی انصاری

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 63-104

10.22059/jrm.2013.35754

احمد کفاش تهرانی؛ حسن ابراهیمی