کلیدواژه‌ها = انسان
تعداد مقالات: 2
1. تحول انگارۀ خاک در ارتباط با مفهوم انسان در آرای عارفان مسلمان تا پایان قرن ششم هجری

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 307-324

زهرا ماحوزی؛ سیامک مهاجری؛ حسینعلی قبادی


2. تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-221

الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری