کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 17
3. وادی نانوشته؛ چگونگی تقابل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطق‌الطیر

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-227

10.22059/jrm.2020.307637.630099

محمود مهرآوران؛ بهاالدین اسکندری


4. مسئلۀ «امکان اخلاق» و وحدت‌گرایی عرفانی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 325-347

10.22059/jrm.2020.287646.629977

حسن مهدی پور


5. حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

10.22059/jrm.2019.287269.629972

قربان علمی


6. قاریانِ قرآن در نگاهِ عارفان در سده های پنجم تا هشتم

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 293-322

10.22059/jrm.2018.254430.629766

بتول مهدوی؛ هنگامه تبریزی


7. بررسی تربیت دینی صلح محور مبتنی بر کثرت‏ گرایی دینی عرفانی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-170

10.22059/jrm.2018.213335.629613

محمَد میر؛ بابک شمشیری


8. شناخت اندیشه ها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد ماگدبورگی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 233-257

10.22059/jrm.2017.215940.629624

قربان علمی؛ پیام همایونی املشی


9. نقد تصوف در آثار صوفیان قبل و بعد از حملۀ مغول

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-66

10.22059/jrm.2015.55568

مهدی رضائی؛ مریم خسروانی خانیمنی


10. علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-262

10.22059/jrm.2014.53454

عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ لیلا پوراکبر


11. بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-109

10.22059/jrm.2013.50178

عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی


12. بررسی قلندریات در دیوان عطّار نیشابوری

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-61

10.22059/jrm.2013.35753

شیرزاد طایفی؛ عاطفـه شاهسونــد


14. نقدی بر اسناد سلسله‌های معروفیه

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-19

10.22059/jrm.2012.31978

حشمت الله آذرمکان؛ مهدی رضائی


15. معرفت عرفانی در آرای عین‌القضات همدانی

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-84

طاهره کمالی زاده


16. بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-97

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی


17. اختفای احوال باطنی در آثار مولانا و مسأله تعریف عرفان از دیدگاه عرفان‌پژوهان معاصر

دوره 41، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 117-140

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی