کلیدواژه‌ها = عرفان
حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 91-118

10.22059/jrm.2019.287269.629972

قربان علمی


نقد تصوف در آثار صوفیان قبل و بعد از حملۀ مغول

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-66

10.22059/jrm.2015.55568

مهدی رضائی؛ مریم خسروانی خانیمنی


علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 237-262

10.22059/jrm.2014.53454

عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ لیلا پوراکبر


بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 85-109

10.22059/jrm.2013.50178

عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی


بررسی قلندریات در دیوان عطّار نیشابوری

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 39-61

10.22059/jrm.2013.35753

شیرزاد طایفی؛ عاطفـه شاهسونــد


نقدی بر اسناد سلسله‌های معروفیه

دوره 45، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-19

10.22059/jrm.2012.31978

حشمت الله آذرمکان؛ مهدی رضائی


معرفت عرفانی در آرای عین‌القضات همدانی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 61-84

طاهره کمالی زاده


بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 77-97

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی