کلیدواژه‌ها = عرفان اسلامی
تعداد مقالات: 9
3. هستی‌شناسی در سنت اول و دوم عرفانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 229-244

10.22059/jrm.2020.303842.630072

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی


5. اسم کریم در عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، تیر 1396، صفحه 129-146

10.22059/jrm.2018.234256.629685

سعید ملک محمد؛ محمد علی رستمیان


6. رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 227-243

10.22059/jrm.2016.58705

محسن قاسم پور


7. نظریه تعین اول در مکتب ابن‏عربی (تحلیل و نقد)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-172

10.22059/jrm.2014.53315

محمد نصیری؛ محمد ملکی


8. «مایه‌های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسۀ آن با مصیبت‌نامۀ عطّار»

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 193-220

10.22059/jrm.2013.51114

احمد غنی پور ملکشاه؛ سبیکه اسفندیار


9. اندیشه‌ی توحیدیِ سنایی

دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-29

خدابخش اسداللهی