کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
تحلیل و بررسی تطبیقی انسان‌شناسی در آراء مولوی و ابن‌عربی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 75-94

10.22059/jrm.2023.355381.630424

مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


وجه جسمانی انسان در عرفان ابن‌عربی

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 441-423

10.22059/jrm.2023.348486.630383

هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی


ارمغان علمی و معرفتی فناء فی الله و بقاء بالله از منظر ابن‌عربی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 242-227

10.22059/jrm.2022.345989.630363

فاطمه الزهراء نصیرپور؛ حسن ابراهیمی؛ احمد بهشتی


رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 227-243

10.22059/jrm.2016.58705

محسن قاسم پور