کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
تعداد مقالات: 4
1. مفاهیم، اصطلاحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 131-109

10.22059/jrm.2021.313268.630123

مهدی حیدری؛ محبوبه زمانی


4. رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 227-243

10.22059/jrm.2016.58705

محسن قاسم پور